Over ons

Per 1 augustus 2020 is het eerder onder Alliander opererende simuleringsplatform SIM-CI de gelederen van Next Generation Infrastructures (NGinfra) komen versterken onder de nieuwe naam MOVICI (een acroniem voor MOdelling and VIsualizing Critical Infrastructures).

Op basis van gevalideerde modellen en aannames van de experts (o.a. de NGinfra-leden), simuleert MOVICI toekomstscenario’s en brengt de effecten van die scenario’s letterlijk in beeld. Met MOVICI zet NGinfra een flinke stap naar de verwezenlijking van haar ambitie om hét platform te zijn waar kennis over meerdere infrastructuren paraat en bruikbaar is ten behoeve van besluitvorming over het totaal van de infrastructuren.

Om besluitvorming over infrastructuur nog sterker te onderbouwen, is het van belang om toekomstscenario’s te modelleren aan de hand van zoveel mogelijk data en modellen uit diverse infrastructuren en daarvan simulaties te maken. NGinfra beschikt via zijn partners Port of Rotterdam, Schiphol, Vitens, Alliander, ProRail en Rijkswaterstaat over een breed scala aan data en MOVICI heeft de tools om te simuleren en te visualiseren.

De voortsnellende digitalisering, de energietransitie en de verstedelijking veranderen en beïnvloeden (het gebruik) van infrastructuur. Door in (met data en modellen onderbouwde) simulaties te kunnen laten zien hoe, waar en wanneer infrastructuren op elkaar ingrijpen, wordt de onderbouwing van keuzes over infrastructuur sterker. Infrastructuur voegt waarde toe aan onze economie en de samenleving. Met geïntegreerde besluiten, niet over elke infrastructuur apart maar over het systeem als totaal, zal infrastructuur zijn waarde voor economie en samenleving verder kunnen vergroten.

MOVICI zet haar kennis en kunde breed in voor de cross-sectorale samenwerking van Nederlandse netwerkbeheerders van infranetwerken op spoor, weg, (drink-)water, energie en de luchtvaart en scheepvaart Mainports.