Disclaimer

Informatie

Informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Wij (Movici) doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat, volledig en actueel is. We kunnen de mogelijkheid van onjuistheden of spelfouten echter niet uitsluiten. Dat betekent dat we niet kunnen garanderen dat informatie altijd accuraat, volledig en actueel is. Evenzo kunnen we niet garanderen dat de website zonder problemen of fouten werkt of op ieder moment beschikbaar is. Daarom aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Onze website bevat verwijzingen naar informatie en websites van derden, soms in de vorm van hyperlinks. We hebben niet gecontroleerd of de informatie op deze websites accuraat, volledig en actueel is. We hebben geen invloed op die inhoud en aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid in dit opzicht. We behouden ons het recht voor bezwaar te maken tegen dieptekoppelingen of het dupliceren (framen) van delen van onze website.

Intellectuele-eigendomsrechten

Alle rechten (inclusief auteursrechten, handelsmerkrechten en enige andere intellectuele-eigendomsrechten) op informatie op deze website (inclusief tekst, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de eigenaar opgenomen in onze website. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming is het u niet toegestaan om tegen betaling enig materiaal op deze website te kopiëren, reproduceren, naar andere partijen te sturen, te distribueren of te publiceren of om dit beschikbaar te stellen aan andere partijen.

Online communicatie

We garanderen niet dat e-mails of andere elektronische berichten die naar ons worden verzonden worden ontvangen en onmiddellijk worden verwerkt. Daaraan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen als dergelijke mededelingen niet worden ontvangen of verwerkt of te laat worden ontvangen of verwerkt.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om op ieder moment zonder verplichte voorafgaande kennisgeving informatie op onze website te wijzigen (inclusief tekst, foto’s en illustraties en verwijzingen naar andere sites). We raden u aan deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van onze website en enige informatie daarin is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met onze website worden uitsluitend voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.